AVG

 

Visser Chocolade Maastricht - AVG - GDPR

Het naleven van de AVG zorgt ervoor dat wij veilig en netjes met jouw gegevens omgaan. Hoe wij dat doen leggen wij graag uit.

AVG/GDPR, Privacyverklaring

Mindy Evers hodn Visserchocolade Maastricht OLVPLEIN

“De ondernemer’’

KVK 74690663, gevestigd aan Onze Lieve Vrouweplein 17 A, 6211HE  Maastricht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: visserchocolademaastricht.nl
Bedrijfsadres: Onze Lieve Vrouweplein 17 A, 6211HE  Maastricht, Nederland
Telefoonnummer: +31 43 327 2649
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ondernemer is de verantwoordelijke functionaris inzake de verwerking van persoonsgegevens van Mindy Evers hodn Visserchocolade Maastricht OLVPLEIN, hierna te noemen als ‘de ondernemer’.
Zij is met betrekking tot informatie over de AVG te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via de hiervoor genoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, zoals de online webwinkel en omdat u deze zelf aan ons verstrekt om bijvoorbeeld te abonneren op de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam Achternaam, zodat wij aan de juiste ontvanger gepersonaliseerde facturen, informatie, uitnodigingen en herinneringen kunnen sturen.
- Telefoonnummer, gebruiken wij om u te kunnen bereiken indien er kort voor afspraken of tijdens onze dienstverlening contact nodig is.
- E-mailadres, via welke wij u voorzien van gepersonaliseerde informatie, uitnodigingen en herinneringen en zeer zelden een tevredenheidsonderzoek.
- Aflever- en factuuradres, gebruiken wij voor het leveren van de goederen en factuur.
- Bankrekeningnummer, gebruiken wij indien noodzakelijk m.b.t. de facturatie.

Overige gegevens die wij bewaren zijn bedrijfsgegevens en daarmee geen persoonsgegevens.

Daarnaast dienen wij een aantal van deze gegevens gedurende wettelijke termijnen en vanwege wettelijke verplichtingen gedurende een beperkte wettelijke periode te bewaren.

Wij verwerken geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet actief controleren of een bezoeker van onze website 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Mocht u er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, bij voorkeur via e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het plaatsen en verwerken van online bestellingen via onze webshop.
  • De administratieve verwerking van de bestellingen.
  • Het verstrekken van bedrijf- en productinformatie.
  • Het plannen van uw afspraken met ons t.b.v. het verwerken van uw bestelling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren.
  • De ondernemer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er vind geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

De ondernemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de ondernemer) tussen zit.

Automatisering

De ondernemer gebruikt voor haar administratie verschillende computerprogramma’s:

  • Online webshop voor het verwerken van bestellingen en betalingen.
  • E-mail en agenda voor de verwerking van afspraken.
  • Standaard boekhoudprogramma voor de verwerking van de dagelijkse administratie en aangiftes bij de belastingen.
  • Standaard Office programma voor tekstverwerking, overzichten en berekeningen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

De ondernemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals offertes, afhandeling van bestellingen, contact en boekhouding.

De genoemde persoonsgegevens bewaren wij zolang u gebruikt maakt van onze dienstverlening. Vervolgens bewaren wij alleen die persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn. Dit is voornamelijk voor boekhoudkundige en belastingtechnische redenen. Een wettelijke termijn is voor de belastingaangifte minimaal 7 jaren.

Eventueel uw e-mailadres zolang u geabonneerd blijft op onze nieuwsbrief.

Het delen van persoonsgegevens met derden

De ondernemer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ondernemer gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website visserchocolademaastricht.nl wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De ondernemer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om websitestatistieken bij te houden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een extra toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De ondernemer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, aan een door u te benoemen organisatie, over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u op een onbetwistbare manier te legitimeren. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone, (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer onleesbaar zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op uw verzoek.

Klachten

De ondernemer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u vinden dat wij niet op de juiste en hier beschreven manier met uw gegevens zijn omgegaan. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ondernemer neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datalek

Mochten de door ons bewaarde persoonsgegevens onbedoeld en onwettig in handen van onbevoegde partijen komen dan is er sprake van een datalek.
Mocht dit ondanks onze veiligheidsmaatregelen onverhoopt voorkomen dan vermelden wij dit met datum, oorzaak en afhandeling in ons AVG register en indien noodzakelijk informeren wij u hierover en doen aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze schreeuwen om aandacht...

ma: 12u - 18u
di-vr: 10u - 18u
za: 10u - 18u
zo: 13u - 17u

Telefonisch bereikbaar op:
+31 43 3272649

Whatsapp:
+31 682054768

Mail ons via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© - Visser chocolade Maastricht


brainy.nl